de thi ki 1 nam 2018.2019

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 05-12-2021
Dung lượng: 34.4 KB
Số lượt tải: 428
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ NGHI SƠN
TRƯỜNG TH&THCS HẢI YẾN
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: HÓA - LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

 Họ tên học sinh : ......................................................................................Lớp : 9….
Số báo danh
Giám thị 1

Giám thi 2

Số pháchĐiểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2

Số phách

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Oxít nào sau đây là oxít axít ?
NO B.MgO C.Al2O3 D.SO2
Câu 2: Công thức hóa học của Sắt (III) hyđroxit là
Fe(OH)2 B.Fe2O3 C.Fe(OH)3 D.Fe3O4
Câu 3: Nhóm các chất khí đều khử được đồng (II) oxit CuO ở nhiệt độ cao
A.CO, H2 B.Cl2, CO2 C.CO,CO2 D.Cl2,CO
Câu 4. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau sinh ra khí hiđrô ? (Biết)
Zn và HCl B.ZnO và HCl
C.Zn(OH)2 và HCl D.NaOH và HCl
Câu 5.Công thức hóa học của phân đạm Urê là
CO(NH3)2 B.(NH4)SO4 C.CO(NH2)2 D.NH4NO3
Câu 6.Axít H2SO4loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây ?
FeCl3 ,MgO,Cu, Ca(OH)2 B.NaOH,CuO,Ag,Zn
C.Mg(OH)2, CaO,Cu(SO4)2,KNO3 D.Al.Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2
Câu 7.Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất muối
A.K2O B.Na2SO4 C.NaOH D.HCl
Câu 8.Phản ứng giữa dung dịchHCl và NaOH thuộc loại phản ứng ?
Hóa hợp B. Trung hòa C. Thế D. Phân hủy
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm)
Viết các phương trình hóa học theo sơ dồ chuyển hóa sau
S SO2 H2SO3 Na2SO3

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không mầu là: NaOH, Ba(OH)2, HCl Hãy nhận biết dung dịch đựng trong môi lọ bằng phương pháp hóa học
Câu 2: ( 2 điểm)
Cho 15,5 gam natrioxit Na2O tác dụng với nước thu được 0,5 lít dung dịch bazơ. Viết phương trình hóa học, tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được
Câu 3: ( 1 điểm);
Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3, nếu nung một tấn loại đá vôi này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống . Biết hiệu suất cả quá trình thực hiện là 85%.
Bài làm

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HK I NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Hóa học – Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
I: Trắc nghiệm khách quan: ( 4 điểm ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
C
A
A
C
D
B
B

II.Tự luận.

Câu
Nội dung
Điểm

1
(3 đ)

a. Viết đúng một PTHH cho 0.5 điểm
(1) S + O2( SO 2
(2) SO 2 + H2O( H2SO3
(3)2NaOH + H2SO3(Na2SO3 +H2O

0,5
0,5
0,5


b.
- Dùng quỳ tím nhận biết được dd HCl làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.
- Phân biệt 2 bazơ NaOH, Ba(OH)2 bằng H2SO4 hoặc Na2SO4
- PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4 +2 H2O

0,5

0,25
0,25

2
(2đ)

PTHH:
Na 2O + H2O( 2 NaOH
- Số mol Na 2O = 15,5/62 = 0,25 (mol)
- Theo PTHH : nNaOH
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.